“Ataerkil baskı, Politik Sömürü, Ekonomik Ayrımcılık ve Bireysel Isyanın Kesistigi Hayatlar: Seks Ticaretindeki Göçmen Arnavut Kadınlar.” (Women in Crossroads), Trans. Meral Akbas, Amargi, Feminsit Teori ve Politika, Ankara, Sayı 21, Spring 2011, pp. 68-74.