“2.Meşrutiyet ve Arnavutluk`taki Osmanlı Algısı: Arnavutlarla Osmanlının Düşman olduğu ‘o an,’” (2.Constitutional Monarchy and its Perception in Albania), Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 38, Istanbul : Istanbul Üniversitesi-Yayın no.4786, Mars 2008. pp. 161-178